cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Zatrudnienie wspierane
Zatrudnienie wspierane to forma wsparcia osób, które mają trudności w wejściu lub powrocie na otwarty rynek pracy z powodu np. długotrwałego pozostawania bez pracy. Mogą z niego skorzystać osoby, które zakończyły uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej CIS (nie wcześniej niż po 6 miesiącach uczestnictwa w Centrum).

W ramach zatrudnienia wspieranego udzielenie jest dofinansowanie pracodawców, którzy zatrudnią absolwenta Centrum Integracji Społecznej.

Zyskują oni refundację części wypłaconego absolwentowi CIS wynagrodzenia przez okres pierwszych 12 miesięcy, w wysokości:

·        100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w pierwszych 3 miesiącach zatrudnienia;

·        80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w 3 kolejnych miesiącach;

·        60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne, w następnych       6 miesiącach.

Pracodawca w ramach zawartej umowy jest zobowiązany do zatrudnienia skierowanej osoby przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

W przypadku Pracodawców będących przedsiębiorcami zastosowanie mają dodatkowo przepisy dot. pomocy publicznej. Szczegóły w załączonej informacji.

Poniżej znajduje się link do strony Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do pobrania dokumentów niezbędnych w celu zorganizowania zatrudnienia wspieranego.

http://pup.bialystok.pl/strona/zatrudnienie-wspierane/204

Ponado warto przeczytać:


Aktualizacja: 2014-02-13
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!