cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Organizator

Organizator, projektodawca i beneficjent: Fundacja Vita Familiae

Status prawny: fundacja
NIP: (PL)
5272249650
REGON:
016057832
Siedziba Fundacji:
Łomża 18-400, ul. Marynarska 2a
Siedziba prowadzonego przez Fundację Centrum Integracji Społecznej „Przystań”:
18-100 Łapy, ul. Leśnikowska 54
Prezes Funkacji:
Ks. Kan. Krzysztof Jurczak

Fundacja „Vita Familiae” jest Liderem Projektu.

Posiada ona duże doświadczenie, niezbędne w realizacji Projektu. Jednym z celów statutowych Fundacji jest wspieranie rodzin znajdujących się w sytuacjach trudnych materialnie i społecznie patologicznych. Od kilkunastu lat Fundacja realizuje swoje cele statutowe, propagując prawidłowe relacje małżeńskie, rodzinne i obywatelskie poprzez wydawanie kwartalnika „Sprawy Rodziny" oraz od kilku lat „Vademecum trzeźwości", a także organizuje Ogólnopolskie konferencje dotyczące tej problematyki, jak również organizuje Ogólnopolskie Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Fundacja, organizując pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz nieradzącym sobie życiu, prowadzi Poradnię Życia Rodzinnego w Łomży. Od 2010 Fundacja prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolnie. Pod opieką ma 25 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, niezdolnym do podjęcia pracy, tworzy możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Ponadto Fundacja współpracowała z Regionalnym Instytutem Społeczno-Ekonomicznym przy realizacji projektu „Podlaski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej".


Aktualizacja: 2013-02-16
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!