cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Kalendarium
W telegraficznym skrócie, najważniejsze wydarzenia z życia Centrum

 • luty 2016. Zakończenie projektu współfinansowanego z Gminy Łapy. Podsumowanie działalności CIS za rok 2015. 
 • styczeń 2016. udział Uczestników i pracowników CIS w akcjach rozdawania jabłek. Impreza ostatkowa CIS. 
 • grudzień 2015. Przygotowanie cateringu na Łapską Galę Wolontariatu. Przygotowanie kartek świątecznych. Wspólna Wigilia pracowników i Uczestników CIS. 
 • listopad 2015. Rekrutacja nowych Uczestników- rozmowy rekrutacyjne. Spotkanie edukacyjne dot. przemocy w rodzinie. Impreza andrzejkowa pracowników i uczestników CIS. 
 • październik 2015. Zamiatanie mechaniczne wybranych ulic na terenie miasta Łapy. 
 • wrzesień 2015. Grabienie liści na Placu Niepodległości, ulicy Boh. Westerplatte, Armii Krajowej. Pielęgnacja tuj na tarasie kościelnym, pielenie nasadzeń na kościele oraz pielenie przy Szkole Katolickiej.
 • sierpień 2015. Uprzątnięcie terenu przy Domu Kultury w Łapach-Szołajdach w tym czyszczenie chodników, zamiatanie ulicy, koszenie trawy. Uprzątnięcie terenów przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Łapach oraz Szkołą Podstawową w Uhowie. 
 • lipiec 2015. Przycinanie żywopłotów w zieleni publicznej na terenie miasta i gminy Łapy: cięcie formujące krzewów na Placu Niepodległości, przed Domem Partii i na dworcu PKP. Szpachlowanie i malowanie ścian w budynku Centrum. 
 • 09 VI 2015. Udział Centrum w III Łapskim Forum Rynku Pracy organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach.
 • czerwiec 2015. Pielęgnacja terenu wokół Centrum. Cięcie sanitarne drzew ozdobnych przed Urzędem Miejskim w Łapach. Przycinanie żywopłotu na ul. Sikorskiego. 
 • maj 2015. Pielęgnacja trawników przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach. Zakładanie trawnika z rolki na terenie kościelnym. Koszenie trawników w wyznaczonych miejscach na terenie miasta.
 • kwiecień 2015.  Prace ogrodnicze przy Przedszkolu Nr 1 w Łapach; urządzanie terenu ogrodu. Prace przy parafii pw. św. Krzyża w Łapach: budowanie grobu na Wielkanoc. Porządkowanie terenu w Łapach-Osse tzw. trójkąt bermudzki i wiele innych...
 • marzec 2015. Początek działalności grupy ogrodniczej i zieleni miejskiej. Prace porządkowe na dworcu PKP i PKS, na terenie przychodni przy ul. Piaskowej. Posadziliśmy także wiosenne kwiaty na Placu Niepodległości i w donicach na peronie.  
 • 9 III 2015. Początek zadania publicznego "Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach" współfinansowanego ze środków pochodzących z Gminy Łapy.
 • ___________________________________________________________________
 • 23 XII 2013. Nasza wspólna Wigilia pracowników, uczestników i współpracowników.
 • 19 XII 2013. Uczestnicy roznoszą do instytucji w mieście przygotowane przez siebie w ramach zajęć karty z życzeniami świątecznymi.
 • 22 XII 2013. Grupy CIS pomagają przy wystawieniu szopki bożonarodzeniowej w kościele pw. św. Krzyża.
 • 18 XII 2013. Trwają zajęcia zawodowe. Dwie Grypy Gastronomiczne intensywnie pracują w kuchni (naszej nowej Pracowni Gastronomicznej). Grupa Rękodzielniczo-Porządkowa  wykonuje ozdoby świąteczne. Grupa Ekologiczno-Ogrodnicza wykonuje prace porządkowe. Grupa Remontowo-Porządkowa kontynuuje prace przy Pracowni Gastronomicznej (nowe ciągi komunikacyjne i in.).
 • 10 XII 2013. Gazeta Łapska napisała o zakończeniu I edycji i rozpoczęciu II. mamy nadzieję, że Gazeta będzie towarzyszyć nam przez całą II edycję.
 • 2 XII 2013. Rozpoczęcie II edycji CIS. Spotkanie informacyjno-organizacyjne. Pierwsze zajęcia.
 • 29 XI 2013. Uroczyste zakończenie I edycji CIS. Wręczenie dyplomów i drobnych pamiątek. Wspólny obiad.
 • 28 X 2013. Uczestnicy mieli pierwszy z dwóch w tej edycji wyjazdów do Warszawy. W programie było m.in. zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i projekcja filmu w wersji 4D.
 • 8 X 2013. Odbyło się uroczyste spotkanie kadry, uczestników i współpracowników, podsumowujące 10 miesięcy uczestnictwa w CIS.
 • 28 IX 2013. Rozpoczęła się rekrutacja do II edycji Centrum.
 • 27 IX 2013. W CIS odbyła się sesja Rady Miejskiej w Łapach.
 • 25 IX 2013. Ks. kan. Krzysztof Jurczak, Prezes naszej Fundacji Vita Familiae zajął drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie Proboszcza Roku.
 • 28 VIII 2013. Grupa Ekologiczno-Ogrodnicza porządkowała zieleń przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej.
 • 21 VIII 2013. Uczestnicy Grupy Rękodzielniczo-Porządkowej i Grupy Gastronomiczno-Opiekuńczej po raz kolejny wsparli szkolne półkolonie.
 • 27 VII 2013. Grupa Remontowo-Porządkowa remontuje pomieszczenia na ognisko muzyczne (pokoje, łazienki i in.) w tzw. Domu Partii przy ul. Głównej. Krótka inf. znalazła się w „Obiektywie” TVB.
 • 26 VI 2013. Odbyła się konferencja na temat ekonomii społecznej i uroczyste otwarcie CIS. (Galeria foto i więcej inf. http://www.cislapy.pl/aktualnosci/133,konferencja-i-uroczyste-otwarcie-przystani-.html)
 • 25 VI 2013.We współpracy z Domem Kultury powstał film dokumentalny o Centrum „Uwierzyć w siebie”.
 • 20 VI 2013. Grupa Ekologiczno-Ogrodnicza porządkuje zieleń wokół CIS oraz przy Szkole Podstawowej nr 1.
 • 18 VI 2013. Kontynuujemy jest remont w użytkowanym przez nas budynku (malowanie ścian i in.).
 • 30 IV.2013. CIS sadziło kwiaty w mieście. (Zob. http://www.cislapy.pl/aktualnosci/117,sadzimy-kwiaty.html).
 • 28 IV 2013. CIS wsparło bieg im. W. Kikolskiego - http://www.cislapy.pl/aktualnosci/118,bieg-im-w-kikolskiego.html
 • 17 IV 2013. Telewizja Białystok (Oiektyw) w CIS.
 • 3 IV 2013. Spotkanie wielkanocne pracowników, uczestników i współpracowników Centrum.  
 • 15 III 2013. Gazeta Łapska opublikowała wywiad z doradcą zawodowym CIS. Niemal co  miesiąc „Gazeta Łapska” zamieszcza artykuł (wywiad, reportaż i in.) o CIS.
 • III 2013. Grupa Ekologiczno-Ogrodnicza prowadzi prace przy pielęgnacji zieleni na wybranych ulicach Łap (na podstawie umowy o współpracy z Urzędem Miejskim).
 • 25 II 2013. Drugi wyjazd integracyjny. Tym razem na kręgle do Białegostoku. Było bardzo miło, a pozytywna chęć rywalizacji (także między instruktorami) dała o sobie znać. Następne wyjazdy zaplanowane są w kolejnych miesiącach.
 • 12 II 2013. Na naszej stronie internetowej pojawiła się „GALERIA POTRAW”, pokazująca (skromny wycinek) pracy Grupy Gastronomiczno-Opiekuńczej i zarazem różnorodność ich kuchennej sztuki. Od razu „Galeria” wzbudziła duże zainteresowanie”.
 • 5 II 2013. Ukazał się artykuł „Wizyta w Przystani” w „Gazecie Łapskiej”.
 • 24 I 2013. Odbył się pierwszy wyjazd integracyjny – mieliśmy kulig zorganizowany przez „Stajnę” w Uhowie. Projekt zakłada, że raz w miesiącu takie spotkania powinno (może) się odbyć. Następne wyjazdy zorganizują poszczególne grupy.
 • 7 I 2013. Urodziny naszej Uczestniczki, Pani Kasi, a niedługo potem Pani Eli – tak zapoczątkowała się nasza urodzinowo-imieninowa tradycja. Jest tort, „Sto lat”, życzenia...
 • 2 I 2013. Od pierwszego dnia w nowym roku kontynuowane są prace przy remoncie piwnic w parafialnym budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej na pracownię gastronomiczną dla CIS. Remont prowadzi Grupa Remontowo-Porządkowa wraz z instruktorem zawodu.
 • 24 XII 2012. Wspólna Wigilia Uczestników, Pracowników i Współpracowników Centrum.
 • 20 XII 2012. Przedstawiciele CIS wzięli udział w sesji Rady Miejskiej w Łapach.
 • 15 XII 2012. Wywiad w „Gazecie Łapskiej” z Katarzyną Żukowską-Koc, koordynatorem Projektu.
 • 11 XII 2012. Radio Białystok wyemitowało krótki materiał na temat naszego Centrum Integracji Społecznej.
 • 6 XII 2012. Uczestnicy po pierwszych dniach szkoleń (w ramach reintegracji społecznej) rozpoczynają pracę w ramach warsztatów zawodowych. Grupa Gastronomiczno-Opiekuńcza zajmuje się pracami kulinarnymi (niektórzy dodatkowo codziennie rano angażują się jako wolontariusze w przygotowywaniu śniadań roratnich dla ok. 70 dzieci w parafii). Grupa Ekologiczno-Ogrodnicza prowadzi prace porządkowe, póki zima nie odpuści, by mogli pracować przy zieleni. Grupa Rękodzielniczo-Porządkowa przystępuje do wykonywaniu stroików świątecznych i pamiątek. Grupa Remontowo-Porządkowa ciężko pracuje przy pracach remontowych, tworząc pracownię gastronomiczną w piwnicach Katolickiej Szkoły Podstawowej na potrzeby Grupy Gastronomiczno-Opiekuńczej.
 • 3 XII 2012. Odbyła się pierwsza narada pracowników i współpracowników Centrum. M.in. przyjęty został „Kodeks etyki pracowników i współpracowników Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach (znajduje się w zakładce menu: Dokumenty).
 • 1 XII 2012. Grupa 20 uczestników rozpoczyna pierwszą roczną edycję Projektu. Zaczynają się pierwsze zajęcia i szkolenia (w tym z BHP – w tym szkolenia niezbędne przed przystąpieniem do pracy).
 • XII 2012. Prowadzone są zamówienia publiczne na realizację Projektu. Publikowane są zapytanie ofertowe dotyczą m.in. dostawy urządzeń i sprzętu, będących wyposażeniem pracowni CIS, na sukcesywną dostawę produktów spożywczych i in.
 • 30 XI 2012. Spośród prawie 90 kandydatów wspólnie z MOPS została wybrana pierwsza grupa 20 uczestników do I edycji. Pozostali są na liście rezerwowej.
 • XI 2012. Prowadzone jest postępowania o udzieleniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzanie indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz przeprowadzenie warsztatów grupowych z psychologiem na potrzeby CIS. W ramach zamówienia publicznego kierowane były także zapytanie ofertowe na wykonanie czynności instruktora grup zawodowych (gastronomiczno-opiekuńczej, ekologiczno-ogrodniczej, rękodzielniczo-porządkowej, remontowo-porządkowej).  Na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych wyłonione zostały także inne osoby prowadzące zajęcia w CIS, w tym doradztwo zawodowe grupowe oraz doradztwo zawodowe indywidualne.
 • X 2012. Rozpoczyna się oficjalna rekrutacja do I edycji Projektu. Już od początku zainteresowanie CIS-em jest duże. Rekrutacja trwa do końca listopada. Informują o niej plakaty, ulotki, ogłoszenia i in.
 • X 2012. Fundacja na potrzeby CIS „Przystań” na podstawie umowy partnerstwa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej otrzymała w użyczenie część starego budynku MOPS przy ul. Leśnikowskiej 54 w Łapach.
 • 3 X 2012. Otrzymaliśmy status Centrum Integracji Społecznej.  W drodze decyzji administracyjnej Wojewoda Podlaski nadał CIS „PRZYSTAŃ” w Łapach oficjalny status Centrum Integracji Społecznej od 1 grudnia 2012 r. na okres pięciu lat.
 • IX 2012. Podjęliśmy prace nad budową własnej strony internetowej www.cislapy.pl.
 • 11 IX 2012. Ogłoszony został nabór na stanowiska kierownika CIS i pracownika administracyjnego.
 • 23 VIII 2012. Na stronie internetowej MOPS i Urzędu Miejskiego ukazała się informacja Ks. Krzysztofa Jurczaka Prezesa Fundacji Vita Familiae w Łomży o Centrum Integracji Społecznej „PRZYSTAŃ” oraz zapowiadająca rekrutację do Centrum.
 • 1 VIII 2012. Fundacja Vita Familiae złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie Projektu „Centrum Integracji Społecznej "PRZYSTAŃ" w Łapach” (poprzez generator wniosków).
 • VII 2012. Fundacja Vita Familiae we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łapach sporządziła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dotację ze środków unijnych na Projekt „Centrum Integracji Społecznej "PRZYSTAŃ" w Łapach” na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. nr 43, poz. 225, nr 205, poz. 1211).

Aktualizacja: 2016-03-29
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!