cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
REKRUTACJA DO CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „PRZYSTAŃ” W ŁAPACH – LIPIEC 2019
2019-07-04
Rozpoczynamy rekrutację nowych Uczestników do zajęć w Centrum w ramach prowadzonej reintegracji społecznej i zawodowej.

 Do udziału zapraszamy osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują na terenie gminy Łapy, Turośń Kościelna lub Poświętne, 
 • są w wieku aktywności zawodowej, 
 • korzystają z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, 
 • należą do jednej z niżej wymienionych grup: osoby bezrobotne, bierne zawodowo, mające problemy z odnalezieniem się na rynku pracy, niepełnosprawne, doświadczające trudności wychowawczych i inne zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217 ze zm.)

W ramach uczestnictwa w CIS proponujemy wszystkim kompleksowe wsparcie w okresie sierpień 2019 – lipiec 2020 obejmujące:

 • indywidualne i grupowe poradnictwo psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, wsparcie tutora i innych specjalistów,
 • warsztaty z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • reintegrację zawodową w jednej z trzech grup zawodowych:

1. opiekuńczo-animacyjnej,

2. ogrodniczo-porządkowej,

3. remontowo-porządkowej z kursem zawodowym: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”,

 • spotkania integracyjne (kino, teatr, kręgle, basen itp.)

Ponadto zapewniamy uczestnikom Centrum:

 • świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu), 100% zasiłku dla bezrobotnych (w kolejnych miesiącach),
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i NNW,
 • posiłek,
 • odzież roboczą,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • szkolenie bhp i p. poż.,
 • badania w zakresie medycyny pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany - przyjdź i złóż Ankietę zgłoszeniową dostępną w siedzibie Centrum lub na stronie www.cislapy.pl w dziale rekrutacja.


Aktualizacja: 2019-07-04
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!