cis_lapy_logo
mops_lapy_logo
vita_familiae_lapy_logo
Witamy na naszej stronie
Centrum Integracji Społecznej "Przystań" w Łapach realizuje Projekt, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy mieszkańców Miasta i Gminy Łapy poprzez zatrudnienie socjalne. Zachęcamy  do zapoznania się z Projektem i działalnością Centrum oraz zapraszamy do kontaktu i współpracy.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2019-07-04
Od dnia 1 lipca 2019 r. nasze Centrum funkcjonuje w ramach projektu pn.: „Centrum Integracji Społecznej PRZYSTAŃ w Łapach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem Projektu jest zwiększenie aktywizacji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rzecz poprawy i wzmocnienia ich zdolności do zatrudnienia. Okres realizacji Projektu przewidziany jest na czas od 01.07.2019r. do 31.07.2022r. W ramach Centrum będą funkcjonowały trzy grupy zawodowe na zasadzie zatrudnienia socjalnego: re¬montowo-porządkowa, ogrodniczo-porządkowa i opiekuńczo-animacyjna. Przez 12 miesięcy 30 osób w wybranej przez siebie grupie uczyć się będzie zawodu, a zdobyte umiejętności doskonalić będzie podejmując praktyczne działania. Uczestnikom zapewniamy: ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne i NNW, posiłek, odzież roboczą, zwrot kosztów dojazdu, szkolenie bhp i p. poż., badania w zakresie medycyny pracy, spotkania integracyjne (np.: kino, teatr, kręgle, basen, itp.). W pierwszym miesiącu uczestnictwa dostaną oni 50% zasiłku dla bezrobotnych, a w kolejnych miesiącach 100%. Mogą oni liczyć także na wsparcie psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, tutora oraz innych specjalistów. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Aktualizacja: 2019-07-04
Siedziba CIS w Łapach
adres
ul. Chełmońskiego 2
18-100 Łapy
Udzielamy także informacji
telefon
tel. 691 533 804
email
e-mail: biuro@cislapy.pl
Podoba Ci się artykuł, poleć innym!